שניים כמו הייקו

*

קרעי מכתב אהבה

נישאים ברוח

מישהו רץ בינהם

*

אישה זקנה במעיל אפור

פותחת את תיבת המכתבים

צליל מתכת

*

השארת תגובה