ראיתי – 2

ראיתי – 2
ראיתי את מבושי אבי / פעם בחייו ופעם במותו / הפרש של דקה

השארת תגובה